My Wide Life

– A series by Ludvig Löfgren

“My attitude to glass is sensibel, passionate and enduring. I describe moods, emotional states using references from history and the present. The mass gives me the opportunity to be sculptural and painterly at the same time. Glass can be both seductive, beautiful, soft and compliant to work with. But at the same time hot, intense and challenging.” – Ludvig Löfgren

Ludvig Löfgren

”Min inställning till glas är sensibel, passionerad och uthållig. Jag beskriver stämningar, känslotillstånd med hjälp av referenser från historia och nutid. Massan ger mig möjlighet att vara skulptural och målerisk på samma gång. Glas kan både vara förföriskt, vackert, mjukt och följsamt att arbeta med. Men samtidigt hett, vasst och utmanande.” – Ludvig Löfgren

See more glass by Ludvig Löfgren